Sermons

God's Gift of Time

November 2, 2016 Series: Ecclesiastes

Passage: Ecclesiastes 3:1–3:8